podwyższone limfocyty

sprawdź też:

limfocyty

Tekst OLGA NIECIKOWSKA-PŁOTEK Konsultacja: dr PIOTR ALBRECHT

Badanie krwi i moczu dzieci - objaśniamy wyniki

Badanie krwi i moczu dzieci - objaśniamy wyniki

Morfologia krwi i badanie moczu pozwalają wykryć przyczynę większości dziecięcych dolegliwości.

Badania krwi i moczu - interpretacja wyników

Analizy krwi i moczu to podstawowe badania, które pomagają postawić diagnozę. Co warto o nich wiedzieć?

Morfologia - jak odczytać wyniki

Badanie krwi więcej powie o zdrowiu dziecka niż długie oględziny całego ciała. Trzeba tylko znać język, w jakim zakodowana jest ta informacja.

Badania krwi niemowląt i małych dzieci - objaśnienie symboli

Badania krwi niemowląt i małych dzieci - objaśnienie symboli

podwyższona liczba krwinek białych pałeczkowatych (Band powyżej 5%). Limfocyty (Lymph) - dominują nad granulocytami między 4. dniem a 4 rokiem życia. Podwyższenie ich liczby lub znaczna przewaga nad granulocytami świadczy zwykle o infekcji wirusowej. Eozynofile, krwinki kwasochłonne (Eo) - ich podwyższony

Cytomegalia - pediatra radzi

pochodzą od Pani - przedostały się przez łożysko w czasie ciąży, wcale jednak nie świadczą o zakażeniu dziecka. O zakażeniu świadczy podwyższone stężenie przeciwciał w klasie IgM, a także wykrycie antygenów w moczu i limfocytach lub samego wirusa w moczu. Cytomegalia to często spotykana choroba wirusowa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zapalenie mięśnia sercowego

elektrokardiograficznego (EKG), podniesionego poziomu CRP i/lub OB i podwyższonych IgM (serologia) skierowanych przeciwko wirusom uszkadzającym mięsień sercowy. Wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego (troponiny lub izoenzymy sercowe kinazy kreatynowej) są podwyższone. Najczęściej występujące zmiany w przebiegu zapalenia

Zapalenie kości i szpiku

stopniowo jest on wypierany przez makrofagi i limfocyty. Widoczne staje się też postępujące włóknienie. W 85% przypadkach zmiany chorobowe przy ostre zapaleniu kości (pierwotnie występujące zazwyczaj jako zapalenie szpiku) dotyczą kości długich, głównie kości udowych, piszczelowych, ramiennych

Zespół Turnera

spektrum objawów. Niektórzy badacze sugerują, że "czysty" kariotyp 45,X warunkuje letalny zespół i płody o takim kariotypie są ronione przez matki. Hipotezę tę potwierdzają badania kariotypu komórek innych niż limfocyty na obecność mozaicyzmu. Częstość poszczególnych aberracji chromosomalnych u pacjentów

Choroba Leśniowskiego-Crohna

nawroty po usunięciu części zajętych Zwykle wyleczenie po usunięciu okrężnicy Palenie tytoniu Podwyższone ryzyko dla palących Mniejsze ryzyko dla palących Powikłania Powikłania miejscowe przetoki wewnętrzne jelitowo-jelitowe, jelitowo-pęcherzowe, jelitowo-pochwowe – występują u 30–40

Przeszczepienie nerki

. W tej drugiej limfocyty dawcy są inkubowane z surowicą biorcy, aby sprawdzić, czy w organizmie biorcy znajdują się specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko którejś z klas HLA dawcy. Przeszczepy od osób niespokrewnionychDo niedawna transplantacje nerek od żywych dawców spoza najbliższej rodziny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.